Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn xây dựng Á Đông

Thi công xây dựng

Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng.

Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng.