Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn xây dựng Á Đông

Khảo sát xây dựng công trình

EASIA chuyên hoạt động trong lĩnh vực khảo sát và xây dựng các công trình xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, khảo sát, trắc địa công trình, địa chất thuỷ văn, khoan thăm dò, khoan khai thác nước ngầm… với chi phí hợp lý, chất lượng đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật hiện hành của Việt Nam.

- Khảo sát địa hình, địa chất công trình và địa chất thủy văn phục vụ công tác thiết kế và xây dựng các công trình thủy điện, công trình thủy lợi, công trình dân dụng, công nghiệp và công trình giao thông.

- Khảo sát xây dựng đường dây tải điện trung và hạ thế.

- Khảo sát, cắm mốc ranh giới, lập phương án đền bù và giải toả cho các công trình nguồn điện; thủy lợi, công nghiệp và dân dụng.

- Khoan khảo sát và xử lý nền móng các công trình nguồn điện, lưới điện, công trình thủy lợi, công trình công nghiệp và dân dụng.

- Các loại thí nghiệm: thí nghiệm hiện trường và thí nghiệm trong phòng xác định các chỉ tiêu cơ lý, hóa học... của các loại đất, đá cát và vật liệu xây dựng.