Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn xây dựng Á Đông

Tư vấn các công trình dân dụng

EASIA là một trong các nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lãnh vực xây dựng bằng kinh nghiệm chuyên môn trong việc thực hiện các quy trình từ giai đoạn tư vấn thiết kế đến giai đoạn thi công phù hợp với mỗi loại dự án công nghiệp và dân dụng.

- Khảo sát địa hình, địa chất;

- Thiết kế ý tưởng kiến trúc;

- Hiệu chỉnh qui hoạch;

- Thiết kế nền móng, kết cấu, hạ tầng, kiến trúc các giai đoạn dự án  đầu tư - Thiết kế cơ sở và thiết kế BVTC

- Thẩm định thiết kế các công trình dân dụng.