Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn xây dựng Á Đông
Tư vấn cho dự án thủy điện

Là một trong những hoạt động chính, có thế mạnh cũng như năng lực kinh nghiệm của Công ty, EASIA thực hiện từ khâu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi đến thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ...

Khảo sát xây dựng công trình

EASIA chuyên hoạt động trong lĩnh vực khảo sát và xây dựng các công trình xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, khảo sát, trắc địa công trình, địa chất thuỷ văn, khoan thăm ...

Tư vấn cho lưới điện

EASIA thực hiện tư vấn thiết kế các đường dây tải điện; Lập báo cáo đánh giá, giám sát; Thẩm định thiết kế; Tư vấn quản lý; Tham gia xây dựng.

Tư vấn cho dự án nhiệt điện

EASIA thực hiện tư vấn các dự án nhiệt điện Bao gồm các nhà máy chu trình hỗn hợp, nhà máy nhiệt điện đốt dầu, đốt khí, đốt than , đốt cốc dầu và nhà máy diesel.

Tư vấn cho dự án thủy lợi

Đây là một trong những hoạt động có thế mạnh, bề dày kinh nghiệm của Công ty, từ khâu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi đến thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công, thiết k...

Tư vấn các công trình dân dụng

EASIA là một trong các nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lãnh vực xây dựng bằng kinh nghiệm chuyên môn trong việc thực hiện các quy trình từ giai đoạn tư vấn thiết kế đến giai đoạn thi công phù hợp với mỗi loại dự án...

Tư vấn các dự án cầu cảng và giao thông

EASIA có đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giỏi giàu kinh nghiệm cùng với các cán bộ, công nhân kỹ thuật bậc cao có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: Lập dự án đầu tư xây dựng; Khảo sát địa hình, địa chất, thuỷ văn; T...

Thi công xây dựng

Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng.

Nghiên cứu khoa học và đào tạo

Nghiên cứu các vấn đề mang tính lý luận chung và nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật - công nghệ để nâng cao chất lượng tư vấn.